0851306488

Clientenraad

Wat is een Cliëntenraad?
De Cliëntenraad is een orgaan die de cliënten vertegenwoordigt die betrokken zijn bij de zorg- en dienstverlening. Het belang van de cliënten staat voorop voor de cliëntenraad. De Cliëntenraad is de stem van de cliënt.


Waarom een Cliëntenraad?
Voor Compact Zorg staat de cliënt en zijn wensen centraal. Daarom heeft Compact Zorg een cliëntenraad ingesteld.


Wat doet de Cliëntenraad Compact Zorg?
De Cliëntenraad heeft duidelijke bevoegdheden en plichten. Deze staan beschreven in de ‘Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen’. Het hoofddoel van Cliëntenraad Compact Zorg is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar cliënten en ze inspraak te geven.

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur over zaken die voor de cliënten belangrijk zijn.

Wat doet de Cliëntenraad niet?
De Cliëntenraad Compact Zorg is geen klachtencommissie. Voor meer informatie over de klachtenprocedure van Compact Zorg kan de cliënt contact opnemen met het bestuur.  

Wat is de werkwijze van de Cliëntenraad Compact Zorg?
De Cliëntenraad voert maandelijks ‘online vergaderingen’. De voorzitter van de Cliëntenraad bezoekt het bestuur van Compact Zorg per kwartaal.

Samenstelling Cliëntenraad Compact Zorg
De Cliëntenraad van Compact zorg bestaat uit leden die in het werkgebied wonen en betrokken zijn bij de zorg- en dienstverlening.